Kärnan i våra helhelslösningar: Verklighetstrogna NEST®-simuleringar

Autenticitet. Engagemang. Relevans.

NEST®-simuleringar skiljer sig från andra former av scenarioövningar. Deras starka deltagarfokus och förmåga att integrera sociokulturell dynamik möjliggör en större grad av autenticitet, relevans och deltagarengagemang än vad som är möjligt med andra metoder. Simuleringarna är verklighetsförlagda (dvs. ej datorsimuleringar) och utgör kärnan i alla våra kurser och övningar. De är särskilt väl lämpade för frågor som berör sociala och kulturella faktorer som kundsimuleringar, kommunikation och tester av mänskliga faktorer.

Utbildningsprogram

Lär mer på kortare tid och behåll kunskapen längre

Övningar, tester och prov

Kör verklighetsförlagda övningar och tester för din personal och dina kunder

Introduktion av nya eller komplexa koncept

Övertyga dina intressenter genom att låta den uppleva ditt koncept.

 
 

Sociokulturell Dynamik

Vi anser att sociokulturell dynamik är nyckeln till säkra, verklighetstrogna och engagerande simuleringar. Sociokulturell dynamik innefattar den komplexa interaktionen mellan kultur och sociala system. Det innebär att vi medvetet implementerar kulturella och sociala element när vi utvecklar en ny simulering eller ett nytt scenario. Det kräver hög kompetens av våra scenarioutvecklare, men betalar sig genom bättre resultat och motiverade deltagare.

Hur kan vi stå till tjänst?

Vi tillhandahåller helhetslösningar för scenarioövningar och pedagogiska simuleringar. Från kompetenta figuranter och konsulter till färdiga scenariosimuleringar och kurser - Vi har det ni söker.

Vi arbetar med scenarioövningens alla stadier - från scenarioutvecklingen hela vägen genom utförande och validering. Vi kan även arrangera kurser och scenarioövningar från grunden. Vilka mål vill du uppnå?

Vad är egentligen NEST?

NEST står för Nordic Ensemble Scenario Training och syftar till de metoder våra tekniker härstammar från.

Våra NEST-simuleringar bygger på forskning som utfördes av företagets grundare Sara Hjalmarsson vid Edith Cowan University i Australien. Metodiken som låg till grund för forskningen bygger i sin tur på över 30 år av utveckling och forskning inom scenariobaserade simuleringar och verklighetsförlagd inlärning.


 

Aktivitetskalender: Vad händer just nu?

Events cannot currently be displayed, sorry! Please check back later.