Svensk Scenarioexpertis grundare intevjuad i branschtidningen Aktuell Säkerhet

Svensk Scenarioexpertis grundare Sara Hjalmarsson intervjuades för Decemberutgåvan av branschtidningen Aktuell Säkerhet. I artikeln diskuterar Sara behovet av tvärvetenskaplig krisutbildning och den avgörande roll som hållbarhet spelar i det större säkerhetsperspektivet.

Artikeln kan läsas här:

http://scenarioexpertis.files.wordpress.com/2014/01/svensk-scenarioexpertis-i-aktuell-sakerhet.pdf