Om oss

Lär känna oss lite bättre

Ett ungt företag

Svensk Scenarioexpertis är ett ungt företag som inriktat sig på verklighetstrogna simuleringar och scenarioövningar (dvs. som utspelar sig i verkligheten och inte via en dator). Det som skiljer oss från mängden är vår förmåga att förstå och integrera den subtila dynamiken i sociala system i våra simuleringar. Det innebär att våra simuleringar är särskilt väl lämpade för människo-orienterade frågor som kulturfrågor, säkerhet, innovation och kommunikation.


En stark säkerhetsgrund

Majoriteten av våra nyckelmedarbetare kommer från en militär eller civil säkerhetsbakgrund. Vår grundare har erfarenhet från civilt säkerhetsarbete och en examen i kontraterrorism, säkerhet och underrättelse. Hon har även utvecklat NEST-simuleringen som ett svar på branschens utmaningar i Sverige och utomlands. Vår kulturspecialist har både arbetat i säkerhetsbranschen och bedrivit övningar för personskydd. Vår logistikspecialist har utvecklat och genomfört militära övningar. Detta är bara några exempel på den kombination av kompetenser som finns inom företaget. Den skapar en stark säkerhetskompetens som låter oss tillgodose behov hos både civil säkerhet och myndigheter.


Mer än CSR - Vår attityd till social och miljömässig hållbarhet

Svensk Scenarioexpertis skapades med förutsättningen att ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet hänger ihop. På längre sikt är det helt enkelt omöjligt att ha den ena utan de andra. Genom att skapa värde för våra kunder och försäkra oss om en hållbar ekonomi kan vi också vårda det sociala kapital och de naturresurser som vårt företag är beroende av för att lyckas.

Naturligtvis påverkar detta våra strategiska val:

  • Vi använder oss av den ideella medlemsbanken JAK för alla våra bankbehov. Även om detta innebär att vi inte kan tjäna någon ränta på våra pengar betyder det å andra sidan att vi stödjer lokala hållbarhetsinitiativ och lokala ekonomier genom att helt enkelt ha pengar på banken. Eftersom JAK heller inte spekulerar har vi dessutom ett visst skydd mot den globala finansmarknadens nycker.
  • Vi samarbetar med det internationella nätverket Impact Hub. Detta nätverk tillhandahåller aktiviteter, samt kontors- och mötesutrymme för samhällspåverkare och sociala entreprenörer på 6 kontinenter. Vi tjänar på det kreativa utbytet som sker och kan erbjuda våra kunder och medarbetare centrala, inspirerande och hållbara lokaler.

Träffa några ur vårt team

Sara Hjalmarsson

Grundare och VD. Säkerhetsspecialist.

Björn Almroth

Scenarioutvecklare och kulturspecialist

Henrik Passmark

Styrelsemedlem och analytiker